duminică, 22 noiembrie 2009

Ca sa IL binecuvantez pe Dumnezeu trebuie sa indeplinesc anumite cerinte?!?

Psalmii 103:1 Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Psalmii 103:2 Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi nu uita nici una din binefacerile Lui!
Psalmii 103:3 El îţi iartă toate fărădelegile tale El îţi vindecă toate bolile tale;
Psalmii 103:4 El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare;
Psalmii 103:5 El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea, şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul.
Psalmii 103:6 Domnul face dreptate şi judecată tuturor celor asupriţi.
Psalmii 103:7 El Şi-a arătat căile Sale lui Moise, şi lucrările Sale copiilor lui Israel.
Psalmii 103:8 Domnul este îndurător şi milostiv, îndelung răbdător si bogat în bunătate.
Psalmii 103:9 El nu Se ceartă fără încetare, şi nu ţine mânia pe vecie.
Psalmii 103:10 Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepseşte după fărădelegile noastre.
Psalmii 103:11 Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El;
Psalmii 103:12 cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fărădelegile noastre de la noi.
Psalmii 103:13 Cum se îndură un tată de copiii lui, aşa Se îndură domnul de cei ce se tem de El.
Psalmii 103:14 Căci El ştie din ce suntem făcuţi; Îşi aduce aminte că suntem ţărână.
Psalmii 103:15 Omul! zilele lui sunt ca iarba, şi înfloreşte ca floarea de pe câmp.
Psalmii 103:16 Când trece un vânt peste ea, nu mai este, şi locul pe care-l cuprindea, n-o mai cunoaşte.
Psalmii 103:17 Dar bunătatea Domnului ţine în veci pentru cei ce se tem de El, şi îndurarea Lui pentru copiii copiilor lor,
Psalmii 103:18 pentru cei ce păzesc legământul Lui, şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le împlinească.
Psalmii 103:19 Domnul Şi-a aşezat scaunul de domnie în ceruri, şi domnia Lui stăpâneşte peste tot.
Psalmii 103:20 Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere, care împliniţi poruncile Lui, şi care ascultaţi de glasul cuvântului Lui.
Psalmii 103:21 Binecuvântaţi pe Domnul, toate oştirile Lui, robii Lui, care faceţi voia Lui!
Psalmii 103:22 Binecuvântaţi pe Domnul, toate lucrările Lui, în toate locurile stăpânirii Lui! Binecuvântează, suflete, pe Domnul
 
 Dragul meu cititor, vreau doar cateva lucruri sa spun care pe mine m'au cercetat de curand, din acest Psalm.
Doar cateva intrebari vreau sa pun, si anume:
  1. Trebuie sa indeplinesc vreo cerinta pentru a-L putea lauda/binecuvanta pe Dumnezeu?
  2. Pot sa IL laud/binecuvantez oricum pe Dumnezeu?
  3. Ce anume trebuie sa indeplinesc pentru a-L putea lauda/binecuvanta pe Dumnezeu?
Oare ultimele lucruri enumerate(cele scrise  in albastru) nu sunt cerinte care trebuie sa le indeplinesc pentru a-L lauda/binecuvanta pe Dumnezeu?

Stoica Timotei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Parerea ta va fi bagata in seama si apreciata ;)