miercuri, 27 iulie 2016

Doctrină vs. Dragoste

De mai multă vreme încoace am observat o tendință tot mai mare de împotrivire față de teologie, dogme, doctrine, învățături biblice. Nu-i ceva nou, nu-i un lucru la care mă gândesc de puțină vreme, ci de câțiva ani încoace văd cum, tot mai mulți creștini (în speță tineri) se împotrivesc teologiei.
 
Tu ce spui? E un lucru rău să cunoști teologie? E un lucru greșit să cunoști doctrinele? Sau… să merg și mai departe… e un lucru rău să dorești să cunoști mai bine doctrinele biblice?
 
În câteva cântări și în multe discuții am observat că această căutare după cunoașterea doctrinelor este pusă în contrast cu dragostea sau cu lipsa dragostei. Oare acolo unde este doctrină nu este sau nu poate fi și dragoste?
 
Ieri am avut ocazia să întâlnesc un frate și să stăm de vorbă. Aproape toată discuția noastră s-a centrat în jurul doctrinelor (reformate). M-a însuflețit discuția. Mi-a dat un avânt de care simțeam că am nevoie.
 Da nu-s plictisitoare discuțiile astea? Nu-s interminabile? Nu! Nu sunt! Sunt BENEFICE!
 
La începutul ultimei cărți a Sfintelor Scripturi (Apocalipsa) găsim șapte scrisori adresate la șapte biserici. Prima biserică căreia îi este adresată prima scrisoare este biserica din Efes. Se știe despre ea, despre ce avea Domnul împotriva ei: ȘI-A PĂRĂSIT DRAGOSTEA DINTÂI.
Asta-i frate, vezi că știi? Dragostea e importantă, nu ce crezi. Uite o biserică care avea învățătură sănătoasă, dar care era lipsită de dragoste. Mulțumesc! De exemplul acesta aveam nevoie.
 
Da, o biserică care și-a părăsit dragostea dintâi, dar care avea o învățătură sănătoasă și putea să discearnă adevărata învățătură a Cuvântului lui Dumnezeu de cele false care apar „pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu” (Nu tot ce conține cuvinte precum „Dumnezeu”, „Isus Hristos”, „Viață veșnică”, „Mântuire” înseamnă automat că-i și adevărat! Mare grijă!).
Totuși, este un lucru foarte interesant legat de această biserică. Un lucru pe care nu l-am sesizat până acum câteva zile și de care mă bucur că Domnul mi l-a descoperit. În contextul acesta în care Domnul Isus judecă această biserică din cauza faptului că și-a părăsit dragostea dintâi, te-ai aștepta ca Domnul Isus să vorbească și împotriva faptului că are doctrină sănătoasă, nu-i așa? Că, vorba aia… „Din cauza doctrinei dragostea dispare.” (îmi pare foarte rău că nu mai știu cine mi-a spus vorba asta și a militat în favoarea ei).
 
„Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, și nu sunt, și i-ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu și că n-ai obosit.”
 
Da, exact acestea sunt cuvintele Domnului Isus pentru această biserică. Te-ai aștepta ca Domnul să-i muștruluiască pentru accentul lor prea mare pus pe învățătura sănătoasă (doctrina biblică), dar totuși, n-o face. De ce? Pentru că Domnul Isus vrea ca noi să cunoaștem adevărul. El vrea să trăim în adevărul Său. Vrea să ne lăsăm captivați de adevărul Său.
Unde-i, totuși, problema?
Problema este atunci când adevărul Cuvântului lui Dumnezeu îți rămâne doar la nivelul intelectului, și nu atinge inima. Adevărul lui Dumnezeu care atinge inima omului rezultă într-o viață plină de entuziasm și de PASIUNE pentru Domnul.
Deci, doctrina nu este opusul dragostei, iar dragostea nu este opusul dragostei. Se poate să ai doctrină sănătoasă, dar să nu ai dragoste (vezi exemplul de mai sus al bisericii din Efes), dar de asemenea se poate să ai dragoste, dar să nu ai o doctrină biblică solidă. Nu trebuie să alegi ce preferi dintre cele două, ci trebuie să le ai pe amândouă!
 
Mă rog Domnului ca, pe măsură ce descoperim tot mai multe adevăruri despre El, despre lucrarea Lui măreață și minunată, dragostea noastră pentru El și pentru oameni să crească tot mai mult.
 
 
Stoica Timotei