marți, 13 martie 2012

Tragedia suferinței din prezent

Istoria poporului Israel este una cât se poate de captivantă, dar totodată foarte controversată. Se întâmplă ca, după moartea lui Solomon (cel de-al trelea împărat al poporului Israel) poporul să se divizeze în două:
- Împărăția de Nord (10 seminții)
- Împărăția de Sud (2 seminții)

Contextul unde ne aflăm în acest articol este în Împărăția de Sud, pe vremea împăratului Ezechia, iar textul biblic este 2 Împărați 18. După 14 ani de la încoronarea sa, încep să apară probleme mari. Sanherib, împăratul Asiriei înconjoară Ierusalimul cu scopul de a-l cuceri. Totuși, el procedează la o tehnică tare interesantă, și anume intimidarea adversarului. Dacă priviți în versetele 22-25, găsim scrise următoarele:
22 Poate că îmi veţi spune: „În Domnul Dumnezeul nostru ne încredem.” Dar nu este El acela ale cărui înălţimi şi altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda şi Ierusalimului: „Să vă închinaţi înaintea altarului acestuia la Ierusalim”?23 Acum fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei: îţi voi da două mii de cai, să vedem dacă poţi din partea ta să dai atâţia călăreţi ca să încalece pe ei.24 Şi cum ai putea îndepărta o căpetenie din cei mai mici slujitori ai stăpânului meu? Îţi pui încrederea în Egipt pentru care şi călăreţi.25 De altfel, oare fără voia Domnului m-am suit eu împotriva acestui loc, ca să-l nimicesc? Domnul mi-a zis: „Suie-te împotriva ţării acesteia şi nimiceşte-o.”
Vreau, dragul meu cititor, să-ți prezint câteva adevăruri care le-am înțeles cu câteva minute în urmă mai bine ca oricând, din acest text (recomandat este să se privească la întreg capitolul):

Pentru că viața pe care o trăim nu este scutită de încercări și de probleme, se întâmplă adesea să privim la acestea și să nu putem privi dincolo de ele.
Israeliții au fost confruntați cu adevărul faptului că ei ar putea spune că se încred în Domnul. Probabil așa spunem și noi când o problemă se strecoară în viața noastră. Dar, nu uita, atacul celui rău continuă făcându-te să te îndoiești de atotputernicia Dumnezeului în care te încrezi. Și, ca și cum aceasta nu ar fi tot, văzând că nu se întrezărește nici o lumină la orizont, încearcă să te convingă că asta e voia Domnului cu privire la viața ta (să pretindă că e trimisă de Domnul).

Domnul nu te-a făcut o persoană învinsă, ci învingătoare!!! Nu vezi încă vreo posibilitate pentru biruință? Nu descuraja! Nu privi la încercare, ci privește dincolo de ea. Încercările câteodată te fac să privești doar pe orizontală, la ele, și să te provoace să încerci să le rezolvi (știind astfel că șansele tale sunt infime sau chiar nule), împiedicându-te astfel să privești în sus. Privește la Domnul! De la El vine ajutorul. De la El vine scăparea.

 De ce „Tragedia suferinței din prezent”? Pentru că suferința din prezent adesea îți șterge amintirile biruințelor trecute și încețoșează privirea cu nădejde spre viitor.

Fie ca aceste scurte cuvinte să-ți fie de folos și, atunci când încercarea își face loc în viața ta, nu o lăsa să-ți fure privirea de la Domnul! Încrede-te în El și, cu siguranță, El va lucra într-un mod minunat!


Stoica Timotei