luni, 3 iunie 2013

Andrei Pleșu - despre umor și bucurie


Creștinismul este prea ades identificat de intelectualii „luminați” cu o religie a cenușiului lăcrămos, cu o filozofie mohorâtă sufocată de culpabilitate, scârbă de lume și teamă de iad. De asemenea, există destui creștini care înțeleg să-și exprime evlavia adoptând glasul stins, căutătura pleoștită și care, citind mereu pasaje din Scriptură și din sfinții părinți, recomandă indispoziția ca virtute cardinală. Râsul nerușinat, al trivialității, al deriziunii lumești nu poate compromite și anula, cu neantul lui, marea temă a bucuriei creștine[...] În definitiv, adevăratul creștin se distinge tocmai prin capacitatea de a râde de lucruri de care îndeobște, nu râde nimeni.


Andrei Pleșu, citat de Daniel Brânzei în „Chemarea Înțelepciunii - comentariu tematic al cărții Proverbe”, p. 14.