vineri, 6 mai 2011

Cum(sau ce) este harul pentru tine?

S-a vorbit și încă continuă să se vorbească foarte mult despre harul lui Dumnezeu(ceea ce este foarte bine, doar dacă se păstrează baza Scripturală și nu se depărtează deloc de Scriptură). Totuși, mi-am dat seama că de multe ori vrem să ne amăgim pe noi înșine, încercând să beneficiem de harul lui Dumnezeu într-un mod în care nu se poate(chiar dacă adesea ne-am dori).
Lucruri generale scrise până acum, nu-i așa? Ești saturat(ă) de teorii și de lucruri generale și vrei lucruri practice. Nu vreau să scriu teorie în acest articol, ci vreau să fiu practic atât pentru tine, cât și pentru mine.
Nu ți se întâmplă de multe ori să gândești, atunci când ești ispitit(ă) că ai putea accepta păcatul/compromisul, iar mai apoi vei beneficia de harul(sau iertarea) lui Dumnezeu.?Cum vezi harul lui Dumnezeu când ești foarte ispitit să accepți compromisul în viața ta?
Creștinii din Roma erau în aceeași stare, dar apostolul Pavel le spune să nu mai încerce să beneficieze astfel de harul lui Dumnezeu pentru că nu se poate. Romani 6:1 „Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulțească harul?” iată întrebarea pe care le-o adresează apostolul Pavel creștinilor din Roma. În versetul următor dă răspunsul la această întrebare: „Nicidecum! Noi, care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat?” Ei, iată răspunsul apostolului. Nu cumva să încerci păcătuind mereu să beneficiezi astfel de harul lui Dumnezeu, pentru că nu se poate. Celebrele cuvinte ale teologului german, Dietrich Bonhoeffer, se potrivesc de minune aici: „Harul înseamnă justificarea păcătosului, nu justificarea păcatului.”
Testează-te în lumina cuvintelor adresate lui Tit, unde este descris harul lui Dumnezeu, dacă cu adevărat beneficiezi de harul lui Dumnezeu sau este doar o amăgire.
Tit 2:11-13 „Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat, și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești, și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos.”

Reprezintă aceste cuvinte o realitate vie a vieții tale?
Sau, ca să spun altfel: BENEFICIEZI CU ADEVĂRAT DE HARUL LUI DUMNEZEU?
Fie ca Dumnezeu să ne ajute să beneficiem cu adevărat de harul Său, și prin harul Său, să ne schimbe viețile.

Prin harul și îndurarea Domnului,
Stoica Timotei

Galeria tablourilor din Săptămâna Patimilor


Chiar dacă a trecut ceva timp de când ne-am amintit într-un mod deosebit de săptămâna patimilor din viața Domnului Isus, aș vrea ca în acest articol să facem o scurtă retrospectivă a acelor evenimente derulate într-o astfel de săptămână. Sunt câteva tablouri pictate într-un mod minunat. Aș vrea să vă invit în această galerie de tablouri frumos pictate, care ne transmit un mesaj puternic. Despre ce fel de mesaj este vorba, o să vedem în cele ce urmează.

1.     Primele 2 tablouri – ce contrast izbitor!!!

Ai intrat împreună cu mine într-o cameră unde putem observa două tablouri care ne arată două stări atât de diferite, încât greu am putea crede distanța scurtă de timp între cele două. Primul tablou la care privim este unul care reprezintă victorie. Glorie, bucurie. Deși ar trebui să reprezinte autoritate, Cel care este motivul bucuriei oamenilor, în loc să fie călare pe un cal alb, puternic, este călare pe un măgăruș amărât. Dacă ne uităm atenți la acest mic animal putem observa cu ușurință că el nu a mai dus niciodată o astfel de povară. Dar totodată el este și surprins de primirea care i se face. Mulțimea de oameni au în mâinile lor ramuri de finic, care reprezintă bucurie, entuziasm. Mai mult decât atât, dacă privim atenți la drumul pe care calcă încet măgărușul, vedem un pavaj alcătuit din haine ale acelor oameni. Cine sunt acești oameni? Care este scopul bucuriei acestor oameni? Iată un mic text dedesuptul acestui tablou, care ne luminează: „Cel ce făcea multe minuni a intrat în Ierusalim”. Acum știm care este motivul bucuriei acestor oameni. Acum te îndemn să ne îndreptăm atenția spre cel de-al doilea tablou. Vai! Acela care a fost primit ca un rege, este plin de mânie pe niște oameni care fac comerț într-o clădire din Ierusalim. Vedem mânia Lui datorită faptului că într-o mână are un fel de bici, iar cu cealaltă mână tocmai răsturnase o masă. Mai mult decât atât, expresia feței Lui ne convinge de faptul că era foarte tulburat de ceea ce se petrecea în acel loc.
Așadar, iată două tablouri care contrastează puternic, iar mesajul pe care acestea ni-l prezintă rămâne viu, fără se se șteargă.

2.    Al treilea tablou – ineficiență netolerată!

Înaintăm în această galerie și putem observa, într-o mică încăpere, un tablou care realmente ne șochează. De ce spun asta? Priviti-L dar pe Acela care a intrat triumfător în Ierusalim, fiindu-i foame. Mai mult decât atât, El a căutat niște smochine într-un smochin plin de frunze(trebuie să știm că chiar dacă nu a fost vremea recoltei, acel smochin trebuia să fie plin de roadă datorită faptului că era plin de frunze), dar care nu are roade. Din cauza aceasta, smochinul este blestemat. Iată prima și singura minune relatată pe paginile Sfintei Scripturi, unde Domnul Isus Hristos a rostit un blestem. Într-adevăr, pentru că sunt pline de autoritate cuvintele Lui, smochinul s-a uscat. Ce tablou ciudat!
Ei bine, pentru că ești foarte grăbit, continuăm plimbarea noastră prin această galerie de tablouri...

3.    Al patrulea tablou – Adevărul nu rămâne ascuns

Dacă până în acest moment Domnul Isus Hristos a hoărât să evite certurile și discuțiile aprinse cu cărturarii și fariseii, iată-L în acest tablou cum scoate la iveală motivația ascunsă a acestora și felul lor neadecvat de trai. Matei 23 ne prezintă câteva „vai”-uri care le sunt adresate acestor oameni. Iată-l, dar, pe Domnul Isus, în acest tablou fiind foarte transparent, sincer și drept. Dă jos masca fariseilor și lasă ca adevărul despre ei să fie cunoscut de toți cei prezenți în acel loc.

4.    Al cincilea tablou – Cui i se iartă mult, iubește mult

Pentru că timpul este înaintat și nu mai avem mult timp la dispoziție, doresc să înaintăm în această galerie. Iată-L pe Domnul Isus într-o casă... dar privește ceva foarte ciudat: o femeie stă și plânge la picioarele Domnului Isus. Ce mai observăm privind acest tablou? Un vas de alabastru spart, iar mirul care a fost în el a fost turnat pe picioarele Domnului Isus. Privește la reacția celor din acea casă! Expresia fețelor lor ne arată MULTĂ nedumerire. Oare ce se întâmpla cu adevărat în acea casă, în acea noapte? Semnul de recunoștință al femeii este remarcabil. 

5.    Al șaselea tablou – Paradoxul slujirii creștine

Iată-L pe Domnul Isus, în următorul tablou, dându-le ucenicilor o lecție memorabilă, lecție pe care o putem învăța și noi, de asemenea. Îl vedem pe Domnul Isus Hristos stând jos, la picioarele ucenicilor Săi, spălându-le picioarele. Învățătorul se face mai mic decât ucenicii Săi.

6.    Al șaptelea tablou – Părtășia intimă

După procesul curățirii picioarelor, vedem un alt tablou în care ucenicii, împreună cu Domnul Isus stau la masă. Acest tablou ne arată instituirea Cinei cea de taină, cunoscută sub numele de Cina Domnului.

7.    Al optulea tablou – Substituire

Eu și tu merităm moartea pentru păcatele noastre. Dar iată ce vedem aici. Îl vedem pe Domnul Isus Hristos pe o cruce... pentru mine și pentru tine(în locul meu și în locul tău). Te invit să privești la fața Lui. Ce observi? Deși suferă acolo, în agonia aceea, privirea Lui ne arată atâta pace și dragoste. Dă-mi voie să-ți spun că ai dreptate. Ceea ce vezi tu în acest tablou, văd și eu. Fiul lui Dumnezeu murind pe cruce, împăcându-ne pe noi, păcătoșii, cu Tatăl.


Deși am spus la începutul acestui articol că o să privim pe scurt la aceste minunate tablouri, totuși aceste scurte tablouri au devenit mai lungi decât m-am așteptat. Totuși, sper ca, privind la aceste tablouri, să privești cu bucurie și cu o satisfacție care nu pot fi colorate prin cuvinte, ci care să-ți însenineze viața în mod special în momentele cele mai confuze și dificile ale vieții tale.

Dumnezeu să te binecuvânteze!