luni, 23 martie 2020

Izolarea - lucru nou, lucru vechi

Odată cu apariția pandemiei s-au luat tot felul de decizii la nivel național în multe țări. Una dintre aceste decizii este izolarea sau, mai degrabă, autoizolarea. Pe mulți oameni acest cuvânt îi sperie literalmente. Însă nu și pe creștini. Cel puțin, nu ar trebui.

De ce spun asta? Răspunsul este cât se poate de simplu: Creștinul trăiește în autoizolare. Din momentul în care a fost transformat de puterea lui Dumnezeu și adus la o viață nouă, creștinul este într-o continuă autoizolare. Autoizolarea nu este un concept străin Scripturii, respectiv credinciosului. Cred că în astfel de momente trebuie reiterat acest adevăr fundamental al Scripturii:

Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită” (Romani 12:2).

Autoizolarea despre care vorbesc nu este aceea înțeleasă de călugări sau oamenii care caută divinitatea în pustie. Autoizolarea nu înseamnă separare de ceilalți oameni care nu sunt născuți din nou. Autoizolarea nu înseamnă evitarea oamenilor nemântuiți.

Autoizolarea despre care vorbește Scriptura este separarea de spiritul lumesc, de viața trăită în păcat, de poftele trupului. Da, lucrul acesta poate fi văzut într-o oarecare măsură și în ceea ce privește vestimentația, însă nu ține doar de ea. Mi-e aproape milă de cei care, ori de câte ori vorbesc despre pocăință, amintesc de batic, freză, barbă etc. Pentru ei, doar în astfel de lucruri constă pocăința, separarea de lume (autoizolarea). Personal, această perspectivă îmi pare o extremă care trebuie evitată. Însă, da, după cum spuneam, „autoizolarea spirituală” se vede și prin îmbrăcăminte. 

Problema multor credincioși este că au uitat să se mai autoizoleze. S-au „potrivit”, adică s-au conformat lumii în care trăiesc: comportament, gesturi, atitudini, vocabular și chiar și mentalitate.

Iată, așadar, de ce cred că aceste adevăruri trebuie mai mult accentuate în aceste momente. Cum îmi dau seama dacă mai sunt în autoizolare față de lume? Răspunsul la această întrebare îl dă apostolul Pavel în următoarele versete:

„3 Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia.4 Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,5 tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem mădulare unii altora.6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat: cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.7 Cine este chemat la o slujbă să se ţină de slujba lui. Cine învaţă pe alţii să se ţină de învăţătură.8 Cine îmbărbătează pe alţii să se ţină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuieşte să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie s-o facă cu bucurie.

Dragostea să se arate în toate

9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, şi lipiţi-vă tare de bine.10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.11 În sârguinţă, fiţi fără preget. Fiţi plini de râvnă cu duhul. Slujiţi Domnului.12 Bucuraţi-vă în nădejde. Fiţi răbdători în necaz. Stăruiţi în rugăciune.13 Ajutaţi pe sfinţi când sunt în nevoie. Fiţi primitori de oaspeţi.14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi, şi nu blestemaţi.15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.16 Aveţi aceleaşi simţăminte unii faţă de alţii. Nu umblaţi după lucrurile înalte, ci rămâneţi la cele smerite. Să nu vă socotiţi singuri înţelepţi.

Răzbunarea este a Domnului

17 Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.18 Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.19 Preaiubiţilor, nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti”, zice Domnul.20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.”21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.”                                                                                                    Romani 12:3-21

Domnul să ne ajute să ne autoizolăm de lume și să trăim pentru slava și gloria Sa!

Timotei Stoica

vineri, 14 februarie 2020

„Răspunsuri la cele mai dificile întrebări din și despre Biblie”, de Bebe Ciaușu – recenzie


Cineva spunea că sportul preferat al multor români este băgatul în seamă. De fapt, zicea el, românii le cam știu pe toate… sau cel puțin au această impresie. Dacă ar fi să întrebi pe cineva despre anumite lucruri care nu țin de pregătirea lui, tot ar putea să-ți răspundă. Ba mai mult, se poate chiar s-o facă lăsându-ți impresia că știe despre ce vorbește.
Însă lucrurile nu stau deloc așa în ce privește cartea pe care vreau să ți-o prezint. De mai mulți ani obișnuiesc ca, înainte de a împrumuta cuiva o carte sau de a o face cadou, să o citesc eu mai întâi. Însă, se pare că tot aici a apărut și excepția. Am așteptat cu mare interes ca această carte să vadă lumina tiparului și, de îndată ce a văzut-o, am și comandat trei exemplare. Două le-am făcut cadou, iar una am ținut-o pentru mine. De ce n-am mai așteptat ca mai întâi s-o citesc? Ei bine, pentru că-i cunosc autorul. Tot ce puteam spune cu certitudine era că lecturarea acestei cărți va fi de mare folos pentru oricine.
Prima carte pe care am citit-o de același autor a fost Romanța Răscumpărării, un comentariu al cărții Rut. M-a impresionat modul de abordare, vocabularul bogat și profunzimea conținutului ei. După aceea m-am interesat să văd dacă mai sunt și alte cărți ale aceluiași autor și am încercat să fiu la zi cu ele.
Ultima publicație a lui Bebe Ciaușu este „Răspunsuri la cele mai dificile întrebări din și despre Biblie: apologetică pentru generația virtuală”. În ce secțiune aș încadra această carte? Aș încadra-o la Teologie Practică și la Apologetică.
Dacă am făcut-o cadou fără ca mai întâi s-o citesc, măcar am reușit s-o citesc înainte de a spune câteva cuvinte despre ea. De ce este importantă și chiar necesară lecturarea acestei cărți?
Autorul reușește să răspundă suficient, dar foarte concis, la o mulțime de întrebări cu care adesea ne confruntăm. În cazul în care te interesează un răspuns mai elaborat la o întrebare anume, autorul îți pune la dispoziție o listă bibliografică pe care poți să o folosești cu încredere.
E important ceea ce cred? E important cum am ajuns să am convingerile mele cu privire la Sfânta Scriptură? Categoric, da. Ce putem spune despre Biblie? Este ea infailibilă? Conține sau este Cuvântul lui Dumnezeu? De ce 66 de cărți? De ce este o singură Biblie, dar atât de multe interpretări cu totul diferite ale ei? De unde pot ști care interpretare este cea corectă? Acestea sunt doar câteva din întrebările despre Biblie. Autorul mai răspunde și la alte întrebări: despre Dumnezeu, despre creație, despre Satan și demoni, despre suferință și despre cer și moarte. De asemenea, în ultima secțiune a cărții, autorul aduce în atenția noastră câteva texte mai dificile, controversate chiar, ale Scripturii și le explică înțelesul.
Cartea se citește cu creionul/pixul în mână și cu o agendă de luat notițe la îndemână. Mai mult, nu e o carte pe care o citești și uiți de ea. E o carte pe care s-o ții la îndemână atunci când te vei confrunta din nou cu astfel de întrebări.
Structurată frumos, scrisă într-un mod accesibil, succintă în răspunsuri, argumentată biblic, cartea „Răspunsuri la cele mai dificile întrebări din și despre Biblie” este o carte care n-ar trebui să lipsească din niciun cămin creștin.

Stoica Timotei

joi, 6 februarie 2020

Primul rod al suferințelor Mântuitorului - „Raiul - cum am ajuns aici?” (recenzie carte)Eram prin librărie săptămâna trecută umblând printre cărți când, printre cărțile de dimensiuni considerabile dau de o cărțulie care părea a fi broșură printre restul cărților de lângă ea. O iau în mână și văd titlul mare: „Raiul”. Zic că nu e de mine, deoarece nu mă pasionează să citesc cărți cu mărturii de dincolo de moarte. Dacă apostolului Pavel i-a fost interzis să vorbească despre anumite descoperiri pe care le-a avut, atunci mă mulțumesc cu atât. Însă partea a doua a titlului m-a făcut să nu mă grăbesc să înapoiez cartea raftului de pe care o luasem. „Cum am ajuns aici?” Ei bine, asta da întrebare! Imediat după aceea am văzut și mica descriere a ei tot pe coperta din față: „Povestea tâlharului de pe cruce”.

Totuși, Colin S. Smith, numele autorului nu-mi spunea nimic. Atunci am făcut ce fac de obicei când dau de o carte al cărei autor nu-l cunosc: mă uit să văd cine o recomandă. Am văzut acolo Erwin Lutzer și Alistair Begg și mi-a fost de ajuns să mă hotărăsc să-i ofer o nouă destinație cărții. Am ajuns acasă, dar nu m-am apucat numaidecât s-o citesc. A trebuit să mai treacă vreo săptămână până când să mă apuc s-o citesc. Acum jumătate de oră am terminat lecturarea ei și pot să spun că a fost o lectură minunată!

Adesea, când se pomenește despre tâlharul de pe cruce se aduce în discuție cazul lui doar pentru a se justifica câteva lucruri:
  1.  Neimportanța botezului - sunt mulți care afirmă că botezul nu este necesar ca să fii copilul lui Dumnezeu, invocând exemplul tâlharului de pe cruce. El nu s-a botezat și a ajuns în cer, prin urmare și ei pot să nu se boteze și să ajungă în cer. Astfel de oameni ignoră cu totul relatarea din Faptele Apostolilor despre Filip și famenul etiopian sau învățăturile Domnului Isus, ale lui Pavel și ale lui Petru cu privire la botez și importanța lui și, de asemenea, faptul că tâlharul de pe cruce nu mai avea nicio ocazie de a fi botezat.
  2. Amânarea întoarcerii la Domnul - în această categorie sunt acei oameni care rămân cercetați în urma ascultării unei predici, cântării, poezii, mărturii, rugăciuni, citirii Scripturii etc., dar care se gândesc că, precum tâlharul de pe cruce, vor avea timp pe patul de moarte să spună rapid o rugăciune de pocăință ca să fie primiți în cer. Aceștia, de asemenea, ignoră învățătura Scripturii cu privire la ziua mântuirii: „Astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile.”
Pe de altă parte, sunt mulți oameni care spun că tâlharului i-a fost ușor să creadă acolo pe cruce. Oare chiar așa să-i fi fost? Lângă el era un Om care mai avea doar câteva ore de trăit. N-a văzut nicio minune făcută de Mântuitorul acolo pe cruce. Domnul n-a chemat armate de îngeri să-I vină în ajutor și nici nu S-a dat jos de pe cruce ca să răspundă la provocarea oamenilor religioși care-L huleau. Însă, tâlharul a văzut seninătatea și grija de pe chipul Lui. A văzut preocuparea Lui față de Maria, mama Lui, a auzit cum mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru cei care-L batjocoreau.

Ce este interesant la această carte este felul în care a fost gândită. Este vorba de perspectiva unui om care a ajuns în cer, doar datorită milei și îndurării Domnului Isus. Cartea este scrisă ca o mărturie, la persoana I singular, deci poate părea că el este personajul principal. Însă personajul principal e Cel care l-a mântuit, Isus Hristos.

„Ultima zi din viața [tâlharu]lui a fost extraordinară. A început în mizeria unei celule de închisoare și s-a sfârșit în bucuria cerului. Cineva spunea că tâlharul a luat micul dejun împreună cu diavolul și cina împreună cu Mântuitorul. Aceasta este o transformare nemaipomenită și ne arată ceea ce poate face Isus pentru cineva în doar o singură zi.” (Autorul)

 Cartea are aproape 100 de pagini, este scrisă într-un mod ușor de citit și prezintă niște adevăruri minunate prezentate într-un mod foarte clar. O lectură necesară!

Timotei Stoica

duminică, 26 ianuarie 2020

Un lucru foarte bun: Căsătoria - Aniversare 35 de ani

Tot ceea ce creează Dumnezeu este bun, foarte bun, desăvârșit. Nimic din ce a creat El nu este la voia întâmplării. Totul are un scop, și nu orice fel de scop, ci unul măreț. Citind relatarea creației din Geneza 1, aflăm că tot ce a creat Dumnezeu a fost bun. Însă, după ce i-a creat pe om și pe femeie, Dumnezeu a spus despre lucrarea Sa că e foarte bună. Chiar mai mult, în următorul capitol, când reia actul creării omului, vedem cuvintele lui Dumnezeu, care a spus că nu e bine un lucru, anume ca omul (bărbatul) să fie singur (Geneza 2:18).

„Dacă omul ar fi fost singur…” este o ipoteză la care nici nu vreau să mă gândesc. În felul acesta începe istoria lumii în care trăim. Trec anii și ajungem în România, în iarna anului 1951, mai exact în Racovița (apropo, ori de câte ori rostesc numele acestei localități o fac cu mândrie… sper să nu fie una păcătoasă!) când, prin harul lui Dumnezeu se naște un băiat pe nume Emilian.
Mai trec câțiva ani (oleacă mai mulți) și ajungem în toamna anului 1966, de data aceasta în Găureni, Suceava. Aici se naște o fetiță pe nume Tabita în familia lui Leon și Elisaveta Pauliuc. Fetița aceasta crește și, când ajunge la vârsta adolescenței se hotărăște ce-o să facă în viață. Pentru aceasta, hotărăște să meargă undeva departe de casă (la vreo 450 km distanță) la studii, ca să se pregătească să facă ceea ce intenționase.

Ca să scurtez povestea, acesta-i contextul celor doi tineri care, într-o împrejurare rânduită de Dumnezeu, au ajuns să se cunoască, să se placă și, în urma rugăciunii și călăuzirii lui Dumnezeu, să pornească împreună în viață, în viața de familie. Pentru tânăra Tabita lucrul acesta reprezenta renunțarea la visul ei de până atunci și începerea unui nou vis, mai bun și mai frumos.

Așa ajungem în iarna anului 1985 tot la Racovița, mai exact în 26 ianuarie, când cei doi își mărturisesc dragostea pe care o au unul față de celălalt și dorința de a-și petrece restul vieții împreună. Căsătoria lor a fost binecuvântată cu cinci copii: Ștefan, Emilian, Toma, Timotei și, după încă șapte ani și câteva luni, fetița mult așteptată și dorită, Rut.

În felul acesta, prin harul, mila și îndurarea lui Dumnezeu au trecut 35 de ani și, astfel, mă găsesc în spatele unui monitor de calculator scriind aceste câteva cuvinte, ca semn de recunoștință față de minunea dragostei și providenței lui Dumnezeu și recunoștință față de cei doi tineri despre care ți-am vorbit (care și acum sunt tineri, doar că trupul câteodată nu vrea să recunoască asta!). De ce fac lucrul acesta? Pentru că una din cele mai mari binecuvântări pe care le-am primit din partea lui Dumnezeu este aceea de a-i numi părinți, mami și tati.

Nu, nu sunt părinții perfecți, fără nicio greșeală, dar nici eu nu am fost și nu sunt copilul perfect, ba dimpotrivă! Cred că Dumnezeu m-a adus pe acest pământ și ca să lucreze la îndelunga lor răbdare. Probabil din cauza mea au ajuns chiar la răbdarea sfinților!

Nu, nu am fost o familie perfectă, dar am fost și suntem o familie binecuvântată. Nu mi-aș imagina părinți mai potriviți pentru mine ca ei. Pe lângă învățăturile și îndrumările oferite de-a lungul anilor, a existat puterea mărturiei și a exemplului lor, care poate că în copilăria și în adolescența mea abia îmi vorbeau, acum privind în urmă, răsună cu putere. Dacă sunt ceea ce sunt astăzi se datorează în mare parte mărturiei lor.

Nu, nu sunt oameni perfecți, dar nici n-au ascuns lucrul acesta față de noi, copiii lor. Deși timpul parcă ni se scurge printre degete precum nisipul, rămân amintirile minunate.
Dragii mei părinți, vreau să știți că, deși sunt departe de voi geografic, inima mea este aproape de voi. Ce minunat e că dragostea nu cunoaște nicio barieră geografică! Mi-e tare dor de voi și vă iubesc mult!

Mă rog Domnului să Își reverse din plin peste voi cele mai alese binecuvântări ale Sale, să fie cu voi mereu și să aducă clipa revederii noastre cât mai rapid!


Al vostru „gândăcel”,
Timotei Stoica

Și nu, nu s-a terminat încă articolul... Pentru că o imagine valorează mai mult decât 1000 de cuvinte, atunci hai să fie de câteva „mii de cuvinte”! :D